Riolittufa

Približne pred 17 miliónmi rokmi došlo k náhlej sopečnej erupcii v tejto oblasti, kde vulkanický materiál pochoval celú vegetáciu.
Územia, ktoré pokryté boli vulkanickými horninami, ktoré sa objavia v strednej časti náučného chodníka.
Sopečný popol tufy pokryl celé územie vegetácie, kde vlhkosťou sa spodné časti vulkanického materiálu sfarbili do žltohnedých pruhovaných vrstiev a zanechali sa v nich nádherné odtlačky rastlinnej vegetácie.
Ryolitový tuf, ktorý je vyvretou horninou sopečnej činnosti sa vo forme lavíny prehnal týmto územím a zanechal stopy v tvare kruh, ktoré sú možné vidieť pri prechádzke po náučnom chodníku.

Riolittufa

Ryolitový tuf

Je vulkanická hornina, ktorá má šedo-biele sfarbenie s čiernymi škvrnami a tmavými pruhmi.
Vtedajšia vegetácia bola zaliata horúcimi sopečnými horninami, čo spôsobilo jej zuhoľnatenie.
Pozdĺž náučného chodníka sa nachádzajú kmene stromov, ktoré padali rovnobežne so smerom pohybu lávy.
Sopečná katastrofa zničila staroveký Ipolytarnóc, ale súčasne umožnila zachovať milióny rokov staré zvyšky skamenených stromov a stôp.
Z ryolitových tuf v priebehu času sa uvoľňovali ílovité látky, ktoré prenikli do hlbších vrstiev a vďaka ním sa zachovali stopy v pieskovcoch a kmeňoch, pretože ich spevnili.
Pomocou rádioizotopných meraní sa zistil skutočný vek zachovaných stôp pravekých zvierat a datuje sa až na 17 miliónov rokov, kým pomocou starších laboratórnych vyšetrení bol odhadnutý vek 20 miliónov rokov.

Riolittufa minta

Print Friendly, PDF & Email