NOVINKY

Oldal 1 ennyiből: 2  > >>

V dňoch od 25. mája do 11. júna 2017 v rámci Týždňa európskych geoparkov bude geologické dedičstvo našej starej planéty oslávené v Ipolytarnóci bohatým a pestrým programom.
Deň otvorených dverí v Prírodnej rezervácii pravekých pozostatkov v Ipolytarnóc
Pred niekoľkými týždňami objavili ojedinelé nálezisko na svete v Borsod-baúj-Zemplén v župnom teritóriu Bükkábrány na ploche jedného banského dolu: S pod zeme sa na povrch dostali pozostatky lesa- močiarskeho ciprusa : stromy sa skonzervovali stojato na pôvodnom mieste.

Novohrad - Nógrád Geopark

Dávame Vám do pozornosti. Deň sopiek v Miocénskom parku, v Ipolytarnóci


V dňoch od 25. mája do 11. júna 2017 v rámci Týždňa európskych geoparkov bude geologické dedičstvo našej starej planéty oslávené v Ipolytarnóci bohatým a pestrým programom.
Riaditeľstvo Národného parku Bükk, a slovensko-maďarský Novohrad-Nógrád UNESCO globálny geopark predstavia návštevníkom významné geologické hodnoty územia, ktoré boli vyznamenané Európskym diplomom. Dňa 26. mája 2017 vybuchne aj malá sopka. Vzhľadom na veľký záujem o účasť odporúčame prihlásiť sa čím skôr. Kontakty: Z.p.o Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská ul. 14, 986 01 Fiľakovo, Tel.: +421 917 646 551, E-mail: geopark.filakovo@gmail.com